< Start

QQ AANBODZIJDE WONINGMARKTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.287.550 74.562

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.287.550 74.562 0 0 0
           QF0-9QDGAQK-OI   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 0 0 0 0 0
           QF0-1QDG2QA-WT   EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD
3 34.473 34.864 0 0 0
           QF0-1QDG2QK-IS   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 81.109 34.695 0 0 0
           QF0-1QDG5QK-IS   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 1.168.076 0 0 0 0
           QF0-1QDG5QL-IS   DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH)
3 36 36 0 0 0
           QF0-1QDG5QM-IS   GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING
3 0 1.111 0 0 0
           QF0-1QDG5QN-IS   VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)
3 3.856 3.856 0 0 0