< Start

QP VRAAGZIJDE WONINGMARKTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.583.730 143.410

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.583.730 143.410 0 0 0
           QF0-9QDGTPB-OW   WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN
3 0 0 0 0 0
           QF0-9QDGAPJ-OI   VLAAMS WONINGFONDS (VWF)
3 0 0 0 0 0
           QF0-1QDG2PA-WT   EEN BETAALBARE WONINGMARKT MET WOONZEKERHEID
3 112.908 112.908 0 0 0
           QF0-1QDG4PB-IS   WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN
3 238 238 0 0 0
           QF0-1QDG2PI-IS   DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN
3 6.188 6.188 0 0 0
           QF0-1QDG2PJ-IS   VLAAMS WONINGFONDS (VWF)
3 24.076 24.076 0 0 0
           QF0-1QDG5PJ-IS   VLAAMS WONINGFONDS (VWF)
3 1.440.320 0 0 0 0