< Start

QP VRAAGZIJDE WONINGMARKTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 657.859 138.595

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 321 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 657.859 138.595 0 321 0
           QF0-9QDGTPB-OW   BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)
3 0 0 0 321 0
           QF0-1QDG2PA-WT   AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE WONINGEN
3 100.243 100.243 0 0 0
           QF0-1QDG4PB-IS   BEVORDERING VAN DE EIGENDOMSVERWERVING (WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN)
3 260 260 0 0 0
           QF0-1QDG2PI-IS   DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN
3 6.188 6.188 0 0 0
           QF0-1QDG2PJ-IS   VLAAMS WONINGFONDS (VWF)
3 31.904 31.904 0 0 0
           QF0-1QDG5PJ-IS   VLAAMS WONINGFONDS (VWF)
3 519.264 0 0 0 0