< Start

QO THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 432.656 456.890

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 362 1.107 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 432.656 456.890 362 1.107 0
           QB0-9QCEAOA-OW   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
3 0 0 362 0 0
           QB0-9QCETOD-OW   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID: FONDS EU-COFINANCIERING
3 0 0 0 0 0
           QB0-9QCETOE-OW   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM: VLARELFONDS
3 0 0 0 637 0
           QB0-9QCETOF-OW   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM: OMGEVINGSFONDS
3 0 0 0 470 0
           QB0-1QCE2OA-LO   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
3 1.931 1.931 0 0 0
           QB0-1QCE2OA-WT   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
3 23.015 23.015 0 0 0
           QB0-1QCE2OB-WT   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID
3 769 752 0 0 0
           QB0-1QCE2OC-WT   EEN OMGEVINGSBELEID VOOR EN MET BETROKKENHEID VAN BURGER EN MAATSCHAPPIJ, MET HET OOG OP HET VERHOGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
3 9.803 9.803 0 0 0
           QB0-1QCE4OD-WT   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID: FONDS EU-COFINANCIERING
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE4OE-WT   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM: VLARELFONDS
3 997 997 0 0 0
           QB0-1QCE4OF-WT   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM: OMGEVINGSFONDS
3 906 906 0 0 0
           QB0-1QCE2OS-IS   AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE
3 0 312 0 0 0
           QB0-1QCE2OT-IS   EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)
3 680 776 0 0 0
           QB0-1QCE2OU-IS   VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)
3 3.718 8.277 0 0 0
           QB0-1QCE2OX-IS   DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)
3 390.837 410.121 0 0 0