< Start

QO THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 319.928 319.919

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 263 829 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 319.928 319.919 263 829 0
           QB0-9QCEAOA-OW   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
3 0 0 263 0 0
           QB0-9QCETOD-OW   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID: FONDS EU-COFINANCIERING
3 0 0 0 0 0
           QB0-9QCETOD-OP   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID: FONDS EU-COFINANCIERING
3 0 0 0 0 0
           QB0-9QCETOD-OL   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID: FONDS EU-COFINANCIERING
3 0 0 0 0 0
           QB0-9QCETOE-OW   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM: VLARELFONDS
3 0 0 0 409 0
           QB0-9QCETOF-OW   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM: OMGEVINGSFONDS
3 0 0 0 420 0
           QB0-1QCE2OA-LO   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
3 1.681 1.681 0 0 0
           QB0-1QCE2OA-WT   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
3 8.900 8.969 0 0 0
           QB0-1QCE2OB-WT   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID
3 769 752 0 0 0
           QB0-1QCE2OC-WT   EEN OMGEVINGSBELEID VOOR EN MET BETROKKENHEID VAN BURGER EN MAATSCHAPPIJ, MET HET OOG OP HET VERHOGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
3 7.773 7.773 0 0 0
           QB0-1QCE4OD-WT   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID: FONDS EU-COFINANCIERING
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE4OD-PA   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID: FONDS EU-COFINANCIERING
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE4OD-LE   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID: FONDS EU-COFINANCIERING
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE4OE-WT   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM: VLARELFONDS
3 556 556 0 0 0
           QB0-1QCE4OF-WT   NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM: OMGEVINGSFONDS
3 420 420 0 0 0
           QB0-1QCE2OS-IS   AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2OT-IS   EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)
3 634 634 0 0 0
           QB0-1QCE2OU-IS   VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)
3 3.078 3.017 0 0 0
           QB0-1QCE2OX-IS   DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)
3 296.117 296.117 0 0 0