< Start

QN OMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 95.890 98.196

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 440 6.055 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 95.890 98.196 440 6.055 0
           QB0-9QCEANA-OW   VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN
1 0 0 440 0 0
           QB0-9QCETNE-OW   EEN BOVENLOKAAL OMGEVINGSBELEID VERBONDEN MET DE SAMENLEVING - VERNIEUWINGSFONDS
3 0 0 0 4.200 0
           QB0-9QCETNI-OW   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 0 0 0 990 0
           QB0-9QCETNI-OP   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 0 0 0 865 0
           QB0-1QCE2NA-WT   VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN
3 1.187 1.187 0 0 0
           QB0-1QCE2NB-WT   ZORGEN VOOR DE REALISATIE VAN EEN BOUWSHIFT EN EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
3 5.609 5.009 0 0 0
           QB0-1QCE2NC-WT   OMGEVING ALS KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM
3 1.598 1.694 0 0 0
           QB0-1QCE2ND-WT   EEN BOVENLOKAAL OMGEVINGSBELEID VERBONDEN MET DE SAMENLEVING
3 3.759 7.022 0 0 0
           QB0-1QCE4NE-WT   EEN BOVENLOKAAL OMGEVINGSBELEID VERBONDEN MET DE SAMENLEVING - VERNIEUWINGSFONDS
3 5.300 5.300 0 0 0
           QB0-1QCE4NI-WT   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE4NI-PA   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 1.855 1.855 0 0 0
           QB0-1QCE2NJ-WT   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
3 42 42 0 0 0
           QB0-1QCE2NO-IS   RUBICONFONDS
3 15.000 15.000 0 0 0
           QB0-1QCE2NW-IS   HOGER ONDERWIJS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2NX-IS   DAB GRONDFONDS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 61.520 61.067 0 0 0
           QB0-1QCE4NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 20 20 0 0 0