< Start

QN OMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 94.763 95.129

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 440 5.990 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 94.763 95.129 440 5.990 0
           QB0-9QCEANA-OW   VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN
1 0 0 440 0 0
           QB0-9QCETNE-OW   EEN BOVENLOKAAL OMGEVINGSBELEID VERBONDEN MET DE SAMENLEVING - VERNIEUWINGSFONDS
3 0 0 0 4.800 0
           QB0-9QCETNI-OW   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 0 0 0 260 0
           QB0-9QCETNI-OP   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 0 0 0 930 0
           QB0-1QCE2NA-WT   VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN
3 603 603 0 0 0
           QB0-1QCE2NB-WT   ZORGEN VOOR DE REALISATIE VAN EEN BOUWSHIFT EN EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
3 4.703 4.664 0 0 0
           QB0-1QCE2NC-WT   OMGEVING ALS KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM
3 1.594 1.594 0 0 0
           QB0-1QCE2ND-WT   EEN BOVENLOKAAL OMGEVINGSBELEID VERBONDEN MET DE SAMENLEVING
3 5.513 6.176 0 0 0
           QB0-1QCE4NE-WT   EEN BOVENLOKAAL OMGEVINGSBELEID VERBONDEN MET DE SAMENLEVING - VERNIEUWINGSFONDS
3 4.800 4.800 0 0 0
           QB0-1QCE4NI-WT   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE4NI-PA   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 2.200 2.200 0 0 0
           QB0-1QCE2NJ-WT   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
3 42 52 0 0 0
           QB0-1QCE2NJ-PA   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2NO-IS   RUBICONFONDS
3 15.000 15.000 0 0 0
           QB0-1QCE2NW-IS   HOGER ONDERWIJS
3 528 528 0 0 0
           QB0-1QCE2NX-IS   DAB GRONDFONDS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 59.760 59.492 0 0 0
           QB0-1QCE4NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 20 20 0 0 0
           QB0-1QCE5NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 0 0 0 0 0