< Start

QN OMGEVINGSBELEID RUIMTE EN MILIEUTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 94.430 94.951

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 440 9.990 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 94.430 94.951 440 9.990 0
           QB0-9QCEANA-OW   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: HINDER
1 0 0 440 0 0
           QB0-9QCETNE-OW   VERNIEUWINGSFONDS
3 0 0 0 4.600 0
           QB0-9QCETNI-OW   UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)
3 0 0 0 390 0
           QB0-9QCETNI-OP   UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)
3 0 0 0 5.000 0
           QB0-1QCE2NA-WT   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: HINDER
3 603 603 0 0 0
           QB0-1QCE2NB-WT   UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING
3 4.767 5.540 0 0 0
           QB0-1QCE2NC-WT   KENNIS EN EXPERTISE INZAKE RUIMTELIJK- EN OMGEVINGSBELEID
3 1.594 1.594 0 0 0
           QB0-1QCE2ND-WT   EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR ONZE BELANGHEBBENDEN
3 5.452 5.240 0 0 0
           QB0-1QCE4NE-WT   VERNIEUWINGSFONDS
3 7.000 7.000 0 0 0
           QB0-1QCE4NI-WT   UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE4NI-PA   UITVOERING GEBIEDS- EN PROJECTWERKING (FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN)
3 2.500 2.500 0 0 0
           QB0-1QCE2NJ-WT   LANDBOUW EN NATUUR: PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED
3 42 52 0 0 0
           QB0-1QCE2NJ-PA   LANDBOUW EN NATUUR: PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED
3 300 300 0 0 0
           QB0-1QCE2NO-IS   RUBICONFONDS
3 15.000 15.000 0 0 0
           QB0-1QCE2NW-IS   HOGER ONDERWIJS
3 528 684 0 0 0
           QB0-1QCE2NX-IS   DAB GRONDFONDS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 54.956 54.753 0 0 0
           QB0-1QCE4NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 20 20 0 0 0
           QB0-1QCE5NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 1.668 1.665 0 0 0