< Start

QM DIERENWELZIJNTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 6.088 14.440

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 1.056 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 6.088 14.440 0 1.056 0
           QB0-9QFDTMB-OW   ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)
3 0 0 0 1.056 0
           QB0-1QFD2MA-WT   ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID
3 5.032 13.309 0 0 0
           QB0-1QFD4MB-LO   ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QFD4MB-WT   ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)
3 1.056 1.056 0 0 0
           QB0-1QFD2MY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
3 0 75 0 0 0