< Start

QM DIERENWELZIJNTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 6.460 12.460

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 756 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 6.460 12.460 0 756 0
           QB0-9QFDTMB-OW   VLAANDEREN ALS VOORLOPER IN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJNSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)
3 0 0 0 756 0
           QB0-1QFD2MA-WT   VLAANDEREN ALS VOORLOPER IN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJNSBELEID
3 5.704 11.704 0 0 0
           QB0-1QFD4MB-WT   VLAANDEREN ALS VOORLOPER IN EUROPA: NAAR EEN STERK EN DOORDACHT DIERENWELZIJNSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)
3 756 756 0 0 0