< Start

QK ENERGIETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 206.882 239.011

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 23.436 125.699 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 206.882 239.011 23.436 125.699 0
           QE0-9QEEAKA-OW   DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN
3 0 0 0 0 0
           QE0-9QEEAKB-OW   HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN
3 0 0 10 0 0
           QE0-9QEEAKB-OP   HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN
3 0 0 23.426 0 0
           QE0-9QEETKE-OW   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)
3 0 0 0 124.860 0
           QE0-9QEETKE-OI   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QE0-9QEETKE-OP   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)
3 0 0 0 595 0
           QE0-9QEETKE-OL   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QB0-9QEETKF-OW   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)
3 0 0 0 196 0
           QB0-9QEETKF-OP   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)
3 0 0 0 32 0
           QB0-9QEETKF-OL   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)
3 0 0 0 16 0
           QE0-9QEETKK-OW   NOODKOOPFONDS (ENERGIEFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QE0-9QEETKK-OP   NOODKOOPFONDS (ENERGIEFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QEE2KA-WT   DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN
3 281 281 0 0 0
           QE0-1QEE2KA-WT   DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN
3 202 11.230 0 0 0
           QE0-1QEE2KB-WT   HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN
3 8.413 19.860 0 0 0
           QE0-1QEE2KB-PA   HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN
3 55.000 55.000 0 0 0
           QB0-1QEE2KC-WT   HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN EEN ACTIEPLAN CLEAN POWER FOR TRANSPORT
3 1.000 1.039 0 0 0
           QE0-1QEE2KC-WT   HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN EEN ACTIEPLAN CLEAN POWER FOR TRANSPORT
3 0 5.500 0 0 0
           QE0-1QEE4KE-LO   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)
3 333 333 0 0 0
           QE0-1QEE4KE-WT   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)
3 58.370 57.775 0 0 0
           QE0-1QEE4KE-PA   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)
3 863 863 0 0 0
           QE0-1QEE4KE-LE   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (ENERGIEFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QEE4KF-WT   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)
3 196 196 0 0 0
           QB0-1QEE4KF-PA   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)
3 31 31 0 0 0
           QB0-1QEE4KF-LE   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID (FONDS EU COFINANCIERING)
3 36 36 0 0 0
           QE0-1QEE4KG-WT   UITGAVEN TER FINANCIERING VAN DE GROENE STROOMDOELSTELLINGEN (ENERGIEFONDS)
3 59.601 59.601 0 0 0
           QE0-1QEE4KI-PR   PROVISIE (ENERGIEFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QE0-1QEE4KJ-WT   IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID TER ONDERSTEUNING VAN HET KLIMAATBELEID (ENERGIEFONDS)
3 3.500 8.210 0 0 0
           QE0-1QEE4KK-PA   NOODKOOPFONDS (ENERGIEFONDS)
3 12.500 12.500 0 0 0
           QE0-1QEE2KL-WT   OPTIMALE INVULLING EUROPESE HERNIEUWBARE ENERGIEDOELSTELLINGEN
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QEE2KS-IS   VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)
3 0 0 0 0 0
           QE0-1QEE4KS-IS   VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)
1 6.556 6.556 0 0 0