< Start

QJ AFVAL EN MATERIALENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 20.849 20.849

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 20.849 20.849 0 0 0
           QB0-1QCE2JV-IS   OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)
3 20.849 20.849 0 0 0
           QB0-1QCE5JV-IS   OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)
3 0 0 0 0 0