< Start

QI KLIMAATTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 87.684 79.113

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 189.152 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 87.684 79.113 0 189.152 0
           QB0-9QHETIB-OW   NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)
3 0 0 0 189.152 0
           QB0-9QHETIB-OI   NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IB-WT   NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID (KLIMAATFONDS)
3 31.746 23.175 0 0 0
           QB0-1QHE4IG-IS   DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IH-IS   AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4II-IS   DAB ICT
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IJ-IS   DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IK-IS   ENERGIEFONDS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IL-IS   DE RAND
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IM-IS   EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IN-IS   FONDS DEPARTEMENT ONDERWIJS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IO-IS   FONDS HOGER ONDERWIJS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IP-IS   VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IQ-IS   HET FACILITAIR BEDRIJF (HFB)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IR-IS   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 20.000 20.000 0 0 0
           QB0-1QHE4IS-IS   FONDS VOOR CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FOCI)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IT-IS   VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IU-IS   VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IV-IS   VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IW-IS   HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IX-IS   AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QHE4IY-IS   FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)
3 35.938 35.938 0 0 0