< Start

QF NATUUR EN BIODIVERSITEITTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 25.276 25.594

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 115 13.814 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 25.276 25.594 115 13.814 0
           QD0-9QCEAFA-OW   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER
3 0 0 115 0 0
           QD0-9QCETFB-OW   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - VISSERIJFONDS
3 0 0 0 1.498 0
           QD0-9QCETFC-OW   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID - FONDS EU COFINANCIERING
3 0 0 0 2.000 0
           QD0-9QCETFD-OW   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 0 0 0 7.887 0
           QD0-9QCETFD-OI   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 0 0 0 70 0
           QD0-9QCETFD-OP   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 0 0 0 346 0
           QD0-9QCETFE-OW   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - JACHTFONDS
3 0 0 0 1.988 0
           QC0-9QCETFG-OW   WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN EVALUATIE VOOR EEN DOELTREFFEND BIODIVERSITEITSBELEID (FONDS INBO)
3 0 0 0 25 0
           QD0-1QCE2FA-WT   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER
3 5.366 6.007 0 0 0
           QD0-1QCE4FB-LO   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - VISSERIJFONDS
3 25 25 0 0 0
           QD0-1QCE4FB-WT   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - VISSERIJFONDS
3 1.573 1.573 0 0 0
           QD0-1QCE4FC-WT   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID - FONDS EU COFINANCIERING
3 1.651 1.651 0 0 0
           QD0-1QCE4FD-WT   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 7.804 7.804 0 0 0
           QD0-1QCE4FD-PA   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 500 500 0 0 0
           QD0-1QCE4FE-LO   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - JACHTFONDS
3 710 710 0 0 0
           QD0-1QCE4FE-WT   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - JACHTFONDS
3 1.678 1.528 0 0 0
           QC0-1QCE2FF-WT   WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN EVALUATIE VOOR EEN DOELTREFFEND BIODIVERSITEITSBELEID
3 2.341 2.241 0 0 0
           QC0-1QCE4FG-WT   WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN EVALUATIE VOOR EEN DOELTREFFEND BIODIVERSITEITSBELEID (FONDS INBO)
3 25 25 0 0 0
           QB0-1QCE2FR-IS   EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO)
3 0 0 0 0 0
           QD0-1QCE5FY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 3.603 3.530 0 0 0