< Start

QF NATUUR EN BIODIVERSITEITTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 23.653 24.261

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 115 11.399 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 23.653 24.261 115 11.399 0
           QD0-9QCEAFA-OW   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER
3 0 0 115 0 0
           QD0-9QCETFB-OW   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - VISSERIJFONDS
3 0 0 0 1.340 0
           QD0-9QCETFC-OW   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID - FONDS EU COFINANCIERING
3 0 0 0 0 0
           QD0-9QCETFD-OW   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 0 0 0 6.979 0
           QD0-9QCETFD-OI   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 0 0 0 70 0
           QD0-9QCETFD-OP   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 0 0 0 997 0
           QD0-9QCETFE-OW   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - JACHTFONDS
3 0 0 0 1.988 0
           QC0-9QCETFG-OW   WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN EVALUATIE VOOR EEN DOELTREFFEND BIODIVERSITEITSBELEID (FONDS INBO)
3 0 0 0 25 0
           QD0-9QCEAFW-OI   DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)
3 0 0 0 0 0
           QD0-1QCE2FA-WT   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER
3 5.433 6.074 0 0 0
           QD0-1QCE4FB-LO   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - VISSERIJFONDS
3 85 85 0 0 0
           QD0-1QCE4FB-WT   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - VISSERIJFONDS
3 1.794 1.794 0 0 0
           QD0-1QCE4FC-WT   EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID - FONDS EU COFINANCIERING
3 445 445 0 0 0
           QD0-1QCE4FD-WT   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 7.562 7.562 0 0 0
           QD0-1QCE4FD-PA   WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT - BOSSENCOMPENSATIEFONDS
3 500 500 0 0 0
           QD0-1QCE4FE-LO   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - JACHTFONDS
3 420 420 0 0 0
           QD0-1QCE4FE-WT   EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER - JACHTFONDS
3 1.668 1.668 0 0 0
           QC0-1QCE2FF-WT   WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN EVALUATIE VOOR EEN DOELTREFFEND BIODIVERSITEITSBELEID
3 2.118 2.158 0 0 0
           QC0-1QCE4FG-WT   WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING EN EVALUATIE VOOR EEN DOELTREFFEND BIODIVERSITEITSBELEID (FONDS INBO)
3 25 25 0 0 0
           QD0-1QCE5FY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 3.603 3.530 0 0 0