< Start

QF NATUUR EN BIODIVERSITEITTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 23.675 22.588

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 115 11.922 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 23.675 22.588 115 11.922 0
           QD0-9QCEAFA-OW   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR
3 0 0 115 0 0
           QD0-9QCETFB-OW   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (VISSERIJFONDS)
3 0 0 0 1.340 0
           QD0-9QCETFC-OW   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)
3 0 0 0 1.250 0
           QD0-9QCETFC-OP   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)
3 0 0 0 0 0
           QD0-9QCETFC-OL   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)
3 0 0 0 0 0
           QD0-9QCETFD-OW   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)
3 0 0 0 5.735 0
           QD0-9QCETFD-OI   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)
3 0 0 0 70 0
           QD0-9QCETFD-OP   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)
3 0 0 0 1.500 0
           QD0-9QCETFE-OW   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)
3 0 0 0 1.988 0
           QC0-9QCETFG-OW   VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID (FONDS INBO)
3 0 0 0 39 0
           QD0-1QCE2FA-WT   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR
3 5.797 6.175 0 0 0
           QD0-1QCE4FB-WT   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (VISSERIJFONDS)
3 1.440 1.440 0 0 0
           QD0-1QCE4FC-WT   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)
3 750 750 0 0 0
           QD0-1QCE4FC-PA   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)
3 0 0 0 0 0
           QD0-1QCE4FC-LE   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (FONDS EU COFINANCIERING)
3 0 0 0 0 0
           QD0-1QCE4FD-WT   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)
3 6.802 6.802 0 0 0
           QD0-1QCE4FD-PA   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)
3 503 503 0 0 0
           QD0-1QCE4FE-LO   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)
3 240 240 0 0 0
           QD0-1QCE4FE-WT   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR (JACHTFONDS)
3 2.410 1.848 0 0 0
           QC0-1QCE2FF-WT   VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID
3 2.091 2.151 0 0 0
           QC0-1QCE4FG-WT   VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID (FONDS INBO)
3 39 39 0 0 0
           QD0-1QCE4FY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 0 0 0 0 0
           QD0-1QCE5FY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 3.603 2.640 0 0 0