< Start

QE BODEM EN ONDERGRONDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.347 2.165

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 2.347 2.165 0 0 0
           QB0-9QCEAEA-OW   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: BODEM EN ONDERGROND
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2EA-WT   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: BODEM EN ONDERGROND
3 2.347 2.165 0 0 0