< Start

QD WATERTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 126.200 126.501

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 126.200 126.501 0 0 0
           QB0-1QCE2DA-WT   PLANNEN MAKEN EN ACTIEF OP HET TERREIN UITVOEREN MET ENGAGEMENTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM
3 191 191 0 0 0
           QB0-1QCE2DW-IS   VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
3 126.009 126.310 0 0 0
           QB0-1QCE5DW-IS   VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
3 0 0 0 0 0