< Start

QD WATERTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 115.680 115.981

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 115.680 115.981 0 0 0
           QB0-9QCEADW-OI   VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2DA-WT   DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: WATER
3 175 175 0 0 0
           QB0-1QCE2DW-IS   VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
3 94.739 94.739 0 0 0
           QB0-1QCE5DW-IS   VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
3 20.766 21.067 0 0 0