< Start

QC KWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 125.492 113.052

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.077 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 125.492 113.052 1.077 0 0
           QG0-9QGGACB-OW   ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER
3 0 0 182 0 0
           QG0-9QGGACB-OP   ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER
3 0 0 895 0 0
           QG0-1QGG2CA-WT   ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN
3 729 428 0 0 0
           QG0-1QGG2CB-WT   ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER
3 117.763 105.624 0 0 0
           QG0-1QGG2CB-PA   ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER
3 7.000 7.000 0 0 0