< Start

QC KWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 101.471 98.678

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 892 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 101.471 98.678 892 0 0
           QG0-9QGGACB-OW   ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER
3 0 0 167 0 0
           QG0-9QGGACB-OP   ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER
3 0 0 725 0 0
           QG0-1QGG2CA-WT   ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN
3 1.619 1.619 0 0 0
           QG0-1QGG2CB-WT   ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER
3 92.852 90.320 0 0 0
           QG0-1QGG2CB-PA   ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER
3 7.000 6.739 0 0 0