< Start

QB PARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 9.417 9.247

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 9.417 9.247 0 0 0
           QG0-1QGG2BA-WT   DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN
3 219 219 0 0 0
           QG0-1QGG2BB-WT   ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN
3 434 234 0 0 0
           QG0-1QGG2BC-WT   ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS
3 3.870 3.870 0 0 0
           QG0-1QGG2BD-WT   STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING
3 4.894 4.924 0 0 0