< Start

QB PARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 7.802 7.824

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 7.802 7.824 0 0 0
           QG0-1QGG2BA-WT   DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN
3 213 213 0 0 0
           QG0-1QGG2BB-WT   ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN
3 113 113 0 0 0
           QG0-1QGG2BC-WT   ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS
3 2.683 2.683 0 0 0
           QG0-1QGG2BD-WT   STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING
3 4.793 4.815 0 0 0