< Start

QB PARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 7.715 7.797

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 7.715 7.797 0 0 0
           QG0-1QGG2BA-WT   DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN
3 197 197 0 0 0
           QG0-1QGG2BB-WT   ONDERSTEUNEN VAN ONROERENDERFGOEDINITIATIEVEN
3 113 113 0 0 0
           QG0-1QGG2BC-WT   ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PRIORITAIRE ONROERENDERFGOEDPARTNERS
3 2.693 2.693 0 0 0
           QG0-1QGG2BD-WT   STIMULEREN VAN INTERLOKALE SAMENWERKING, DEPOTWERKING EN ARCHEOLOGIEFONDSEN EN VAN PROJECTEN VOOR ONDERZOEK EN VOOR EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING
3 4.712 4.794 0 0 0