< Start

PT HRTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 49.594 49.714

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 49.594 49.714 0 0 0
           PG0-1PKC2TA-WT   ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE
1 849 849 0 0 0
           PG0-1PKC2TB-LO   DIVERSITEIT
1 460 460 0 0 0
           PG0-1PKC2TB-WT   DIVERSITEIT
1 766 886 0 0 0
           PG0-1PKC2TD-LO   PENSIOENBIJDRAGEN
1 29.463 29.463 0 0 0
           PA0-1PKC2TE-WT   GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING (GDPB)
1 160 160 0 0 0
           PG0-1PKC2TF-WT   ORGANISME FINANCIERING PENSIOENEN
1 599 599 0 0 0
           PG0-1PKC2TG-PR   MIDDELEN SECTORAAL AKKOORD DVO
1 13.926 13.926 0 0 0
           PG0-1PKC2TX-IS   SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL
1 2.132 2.132 0 0 0
           PG0-1PKC2TY-IS   DAB OVERHEIDSPERSONEEL
1 1.239 1.239 0 0 0