< Start

PR ICTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 26.082 26.082

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 26.082 26.082 0 0 0
           PH0-1PKA2RA-PA   GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN
1 200 200 0 0 0
           PH0-1PKA2RB-WT   ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER
1 105 105 0 0 0
           PH0-1PKA2RY-IS   DAB ICT
1 25.777 25.777 0 0 0