< Start

PQ VASTGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 102.848 115.040

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 340 11.432 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 102.848 115.040 340 11.432 0
           PH0-9PKAAQB-OW   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 340 0 0
           PH0-9PKATQB-OW   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 0 11.432 0
           PH0-1PKA2QA-WT   BOUWPROJECTEN
1 6.087 9.920 0 0 0
           PH0-1PKA4QA-WT   BOUWPROJECTEN
1 6.563 14.922 0 0 0
           PH0-1PKA2QB-WT   VASTGOEDBEHEER
1 89.025 89.025 0 0 0
           PH0-1PKA4QB-WT   VASTGOEDBEHEER
1 250 250 0 0 0
           PH0-1PKA2QB-LE   VASTGOEDBEHEER
1 923 923 0 0 0