< Start

PP FACILITIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 31.078 33.096

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 35 150 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 31.078 33.096 35 150 0
           PH0-9PKAAPA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 35 0 0
           PH0-9PKATPA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 0 150 0
           PH0-1PKA2PA-PR   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 25 275 0 0 0
           PH0-1PKA2PA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 23.955 25.455 0 0 0
           PH0-1PKA4PA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 2.117 2.385 0 0 0
           PH0-1PKA2PY-IS   DAB CATERING EN SCHOONMAAK
1 4.981 4.981 0 0 0