< Start

PP FACILITIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 30.829 31.269

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 25 137 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 30.829 31.269 25 137 0
           PH0-9PKAAPA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 25 0 0
           PH0-9PKATPA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 0 137 0
           PH0-1PKA2PA-PR   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 240 0 0 0
           PH0-1PKA2PA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 23.202 23.202 0 0 0
           PH0-1PKA4PA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 2.497 2.697 0 0 0
           PH0-1PKA2PY-IS   DAB CATERING EN SCHOONMAAK
1 5.130 5.130 0 0 0