< Start

PN DIGITALISERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 21.312 21.466

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 540 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 21.312 21.466 540 0 0
           PC0-9PJAANA-OW   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 540 0 0
           PC0-9PJAANA-OL   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 0 0 0
           PC0-1PJA2NA-WT   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 16.130 16.130 0 0 0
           PC0-1PJA2NA-PA   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 0 0 0
           PC0-1PJA2NA-LE   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 540 540 0 0 0
           PC0-1PJA2NB-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL
1 0 154 0 0 0
           PC0-1PJA2NC-WT   VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE
1 121 121 0 0 0
           PC0-1PJA2NU-IS   VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)
1 0 0 0 0 0
           PC0-1PJA2NY-IS   EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV-IV)
1 4.521 4.521 0 0 0