< Start

PH STEDENBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 56.606 60.247

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 20 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 56.606 60.247 20 0 0
           PJ0-9PMCAHA-OW   ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN
3 0 0 20 0 0
           PJ0-1PMC2HA-WT   ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN
1 25.818 26.303 0 0 0
           PJ0-1PMC2HB-WT   INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN
1 30.788 33.944 0 0 0