< Start

PG BINNENLANDS BESTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.681.069 3.803.660

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.398 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 3.681.069 3.803.660 1.398 0 0
           PJ0-9PMCAGA-OW   EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN
3 0 0 1.320 0 0
           PJ0-9PMCAGD-OI   INITIATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITALE COMPONENT
1 0 0 78 0 0
           PJ0-1PMC2GA-WT   EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN
1 6.690 5.874 0 0 0
           PJ0-1PMC2GB-WT   ORGANISATIE VERKIEZINGEN
1 25 250 0 0 0
           PJ0-1PMC2GC-WT   FONDSEN LOKALE FINANCIERING
1 3.673.299 3.796.481 0 0 0
           PJ0-1PMC2GD-WT   INITIATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITALE COMPONENT
1 578 578 0 0 0
           PJ0-1PMC2GE-PR   PROVISIE SCREENINGSDIENST LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
1 477 477 0 0 0