< Start

PG BINNENLANDS BESTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.680.012 3.806.493

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.320 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 3.680.012 3.806.493 1.320 0 0
           PJ0-9PMCAGA-OW   EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN
3 0 0 1.320 0 0
           PJ0-9PMCAGD-OI   LOKALE BESTUREN ALS GELINKTE OPEN DATA
1 0 0 0 0 0
           PJ0-1PMC2GA-WT   EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN
1 5.167 5.301 0 0 0
           PJ0-1PMC2GB-WT   ORGANISATIE VERKIEZINGEN
1 0 0 0 0 0
           PJ0-1PMC2GC-WT   FONDSEN LOKALE FINANCIERING
1 3.672.345 3.798.692 0 0 0
           PJ0-1PMC2GD-WT   LOKALE BESTUREN ALS GELINKTE OPEN DATA
1 500 500 0 0 0
           PJ0-1PMC2GE-PR   PROVISIE SCREENINGSDIENST LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
1 2.000 2.000 0 0 0