< Start

PF VLAAMSE RANDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 26.821 10.970

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 26.821 10.970 0 0 0
           PJ0-1PHD2FA-WT   RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD RANDBELEID
2 963 1.112 0 0 0
           PJ0-1PHD2FB-WT   VLAAMSE RANDFONDS
2 20.000 4.000 0 0 0
           PJ0-1PHD2FY-IS   VZW DE RAND
2 5.858 5.858 0 0 0