< Start

PE BRUSSELTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 48.620 50.962

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.500 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 48.620 50.962 2.500 0 0
           PJ0-9PGIAEX-OI   VLAAMS BRUSSELFONDS
2 0 0 2.500 0 0
           PJ0-1PGI2EA-WT   EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2 28.002 27.978 0 0 0
           PJ0-1PGI2EB-WT   INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID
2 11.711 13.927 0 0 0
           PJ0-1PGI2EC-WT   DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN DE HOOFDSTAD
2 383 465 0 0 0
           PJ0-1PGI2ED-WT   VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
2 1.435 1.435 0 0 0
           PJ0-1PGI2ED-LE   VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
2 1.065 1.065 0 0 0
           PJ0-1PGI2EV-IS   BEGROTINGSFONDS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
2 633 633 0 0 0
           PJ0-1PGI2EW-IS   MUNTPUNT
2 2.402 2.402 0 0 0
           PJ0-1PGI5EX-IS   VLAAMS BRUSSELFONDS
2 2.989 3.057 0 0 0
           PJ0-1PGX2EY-IS   FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS
2 0 0 0 0 0