< Start

PD INTEGRATIE EN INBURGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 81.812 82.177

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 100 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 81.812 82.177 100 0 0
           PJ0-9PFCADA-OW   UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID
2 0 0 100 0 0
           PJ0-9PFCADY-OI   AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
1 0 0 0 0 0
           PA0-1PFC2DA-WT   UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID
2 15 15 0 0 0
           PJ0-1PFC2DA-WT   UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID
2 23.057 23.422 0 0 0
           PJ0-1PFC2DB-PR   PROVISIE PROJECTEN SAMENLEVEN
2 2.000 2.000 0 0 0
           PJ0-1PFC2DY-IS   AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
2 56.740 56.740 0 0 0