< Start

PC GELIJKE KANSENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.899 6.458

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 5.899 6.458 0 0 0
           PA0-1PFC2CA-WT   UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID
2 15 15 0 0 0
           PJ0-1PFC2CA-WT   UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID
2 4.879 5.438 0 0 0
           PJ0-1PFC2CY-IS   AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN
2 1.005 1.005 0 0 0