< Start

PB ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 9.853 11.046

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 44 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 9.853 11.046 0 44 0
           PA0-9PEATBA-OW   INNOVATIEVE BESLUITVORMING
1 0 0 0 44 0
           PA0-1PEA2BA-WT   INNOVATIEVE BESLUITVORMING
1 3.101 3.741 0 0 0
           PA0-1PEA4BA-WT   INNOVATIEVE BESLUITVORMING
1 44 44 0 0 0
           PA0-1PEA2BB-WT   LANGETERMIJNFOCUS
1 673 707 0 0 0
           PA0-1PEA2BC-WT   TRANSVERSALE SAMENWERKING
1 974 974 0 0 0
           PA0-1PEX2BC-WT   TRANSVERSALE SAMENWERKING
1 351 463 0 0 0
           PA0-1PEA2BD-WT   BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN
1 3.126 3.373 0 0 0
           PA0-1PEA2BE-WT   BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN
1 1.584 1.744 0 0 0