< Start

MZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 180.084 180.074

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 200 5.437 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 180.084 180.074 200 5.437 0
           MB0-9MAHAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 200 0 0
           MB0-9MAHTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 5.437 0
           MB0-9MFHAZZ-OI   ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 47.741 47.741 0 0 0
           MB0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 5.437 5.437 0 0 0
           MB0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 6.481 6.471 0 0 0
           MC0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 19.082 19.082 0 0 0
           MC0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           MC0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 1.396 1.396 0 0 0
           MD0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 85.640 85.640 0 0 0
           MD0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 5 5 0 0 0
           MD0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 14.302 14.302 0 0 0