< Start

MZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 161.110 162.100

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 200 5.601 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 161.110 162.100 200 5.601 0
           MB0-9MAHAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 200 0 0
           MB0-9MAHTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 5.601 0
           MB0-9MFHAZZ-OI   ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 42.294 42.294 0 0 0
           MB0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 5.601 5.601 0 0 0
           MB0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 6.584 6.574 0 0 0
           MC0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 17.018 17.018 0 0 0
           MC0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           MC0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 1.409 1.409 0 0 0
           MD0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 73.761 73.761 0 0 0
           MD0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           MD0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 14.443 15.443 0 0 0