< Start

MZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 158.779 158.769

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 200 6.245 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 158.779 158.769 200 6.245 0
           MB0-9MAHAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 200 0 0
           MB0-9MAHTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 6.245 0
           MB0-9MFHAZZ-OI  
3 0 0 0 0 0
           MB0-9MFHAZZ-OP  
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 40.783 40.783 0 0 0
           MB0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 6.245 6.245 0 0 0
           MB0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 6.626 6.616 0 0 0
           MC0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 16.835 16.835 0 0 0
           MC0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           MC0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 1.424 1.424 0 0 0
           MD0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 72.273 72.273 0 0 0
           MD0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           MD0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 14.593 14.593 0 0 0