< Start

MZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 156.124 156.114

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 200 5.649 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 156.124 156.114 200 5.649 0
           MB0-9MAHAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 200 0 0
           MB0-9MFHAZZ-OW  
3 0 0 0 0 0
           MB0-9MAHTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 5.649 0
           MB0-9MFHAZZ-OI  
3 0 0 0 0 0
           MB0-9MFHAZZ-OP  
3 0 0 0 0 0
           MB0-9MFHAZZ-OL  
3 0 0 0 0 0
           MD0-9MAHAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           MB0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 38.494 38.494 0 0 0
           MB0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 5.649 5.649 0 0 0
           MB0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 6.618 6.608 0 0 0
           MC0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 16.570 16.570 0 0 0
           MC0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           MC0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 1.439 1.439 0 0 0
           MD0-1MAH2ZZ-LO   LONEN
1 71.727 71.727 0 0 0
           MD0-1MAH4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           MD0-1MAH2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 15.627 15.627 0 0 0