< Start

MV INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 346.786 427.740

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 148.268 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 346.786 427.740 148.268 0 0
           MB0-9MIHAVB-OW   SAMENWERKING MET NEDERLAND
3 0 0 14.669 0 0
           MB0-9MIHAVB-OP   SAMENWERKING MET NEDERLAND
3 0 0 133.599 0 0
           MB0-1MIH2VB-WT   SAMENWERKING MET NEDERLAND
3 148.268 148.268 0 0 0
           MB0-1MIH2VB-PA   SAMENWERKING MET NEDERLAND
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MIH5VW-IS   DE VLAAMSE WATERWEG
3 3.079 4.658 0 0 0
           MB0-1MIH5VY-IS   DE VLAAMSE WATERWEG
3 195.439 274.814 0 0 0