< Start

MV INVESTERINGEN WATERINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 318.668 335.196

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 63.370 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 318.668 335.196 63.370 0 0
           MB0-9MIHAVB-OW   SAMENWERKING MET NEDERLAND
3 0 0 63.370 0 0
           MB0-9MIHAVB-OP   SAMENWERKING MET NEDERLAND
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MIH2VB-WT   SAMENWERKING MET NEDERLAND
3 19.669 19.669 0 0 0
           MB0-1MIH2VB-PA   SAMENWERKING MET NEDERLAND
3 59.500 59.500 0 0 0
           MB0-1MIH5VW-IS   DE VLAAMSE WATERWEG
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MIH5VY-IS   DE VLAAMSE WATERWEG
3 239.499 256.027 0 0 0