< Start

MU ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 243.402 243.279

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 115 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 243.402 243.279 115 0 0
           MB0-9MIHAUA-OW   ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR
3 0 0 115 0 0
           MB0-1MIH2UA-WT   ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR
3 212.338 212.215 0 0 0
           MC0-1MIH2UA-WT   ONDERHOUD WATERINFRASTRUCTUUR
3 25.540 25.540 0 0 0
           MB0-1MIH2UB-LE   KAPITAAL AMORAS
3 5.524 5.524 0 0 0