< Start

MR INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 242.253 329.046

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 85.027 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 242.253 329.046 85.027 0 0
           MB0-9MHHARY-OP   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 0 0 85.027 0 0
           MB0-1MHH2RD-WT   LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE RING OM ANTWERPEN
3 0 2.428 0 0 0
           MB0-1MHH5RU-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 0 84.200 0 0 0
           MB0-1MHH2RX-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 11.720 11.720 0 0 0
           MB0-1MHH5RX-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 6.798 8.240 0 0 0
           MB0-1MHH2RY-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 11.321 11.321 0 0 0
           MB0-1MHH5RY-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 0 127 0 0 0
           MB0-1MHH5RY-PA   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 212.414 211.010 0 0 0