< Start

MR INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 204.721 251.537

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 82.328 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 204.721 251.537 82.328 0 0
           MB0-9MHHARY-OP   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 0 0 82.328 0 0
           MB0-1MHH2RD-WT   LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE RING OM ANTWERPEN
3 0 2.000 0 0 0
           MB0-1MHH5RU-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 64.803 65.825 0 0 0
           MB0-1MHH2RX-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 11.700 11.700 0 0 0
           MB0-1MHH5RX-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 6.798 6.798 0 0 0
           MB0-1MHH2RY-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 10.830 10.830 0 0 0
           MB0-1MHH5RY-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MHH5RY-PA   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 110.590 154.384 0 0 0