< Start

MR INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 137.672 107.430

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 34.903 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 137.672 107.430 34.903 0 0
           MB0-9MHHARY-OP   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 0 0 34.903 0 0
           MB0-1MHH2RD-WT   LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE RING OM ANTWERPEN
3 0 2.300 0 0 0
           MB0-1MHH2RX-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 11.826 11.826 0 0 0
           MB0-1MHH5RX-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 6.798 16.115 0 0 0
           MB0-1MHH2RY-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 9.048 9.048 0 0 0
           MB0-1MHH5RY-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 4.086 1.609 0 0 0
           MB0-1MHH5RY-PA   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 105.914 66.532 0 0 0