< Start

MR INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 137.344 190.718

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 35.106 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 137.344 190.718 35.106 0 0
           MB0-9MHHARY-OP   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 0 0 35.106 0 0
           MB0-1MHH2RD-WT   LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE RING OM ANTWERPEN
3 0 2.000 0 0 0
           MB0-1MHH2RX-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 11.826 24.552 0 0 0
           MB0-1MHH5RX-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 6.798 3.389 0 0 0
           MB0-1MHH2RY-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 8.720 8.720 0 0 0
           MB0-1MHH5RY-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 3.515 2.983 0 0 0
           MB0-1MHH5RY-PA   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 106.485 149.074 0 0 0