< Start

MP WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 10.131 10.131

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.562 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 10.131 10.131 5.562 0 0
           MD0-9MHHAPA-OW   WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN
3 0 0 5.562 0 0
           MD0-1MHH2PA-WT   WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN
3 10.131 10.131 0 0 0