< Start

MO VERKEERSBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 46.465 46.265

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.037 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 46.465 46.265 1.037 0 0
           MB0-9MHHAOA-OW   VERKEERSBELEID
3 0 0 731 0 0
           MB0-9MHHAOY-OI   FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN
3 0 0 306 0 0
           MB0-1MHH2OA-WT   VERKEERSBELEID
3 6.185 5.985 0 0 0
           MB0-1MHX2OB-PR   PROVISIE KILOMETERHEFFING
3 5.307 5.307 0 0 0
           MB0-1MHH2OC-WT   SUBSIDIES ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT
3 34.973 34.973 0 0 0